museumaalborgMuseum skjold 

Indkaldelse til generalforsamling og årsmøde i Satcom F10 Friends Club 2020

Udsat til Corona epidemien er dampet af!!

I år skal vi besøge Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum, der er reserveret det store mødelokale til os.
Efter morgenmad og GF, er der bestilt rundvisning på museet, vi slutter med frokost.
Se mere om museet her: https://forsvarsmuseum.dk/ 

Programmet er enkelt, lørdag den 25. april kl. 10:00 mødes vi på Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum, Skydebanevej 22, 9000 Aalborg.
Her indtages morgenmaden og afholdes den obligatoriske GF, med dagsorden ifølge vedtægterne.
11:30 er der bestilt rundvisning på museet, det varer ca. halvanden time.
13:00 ca. er der frokost med genopfriskning af de gode gamle løgnehistorier.
15:00 forventet slut - museet har dog åbent til kl. 16:00

For ikke at tømme den slunkne kasse helt, må der påregnes lidt deltagerbetaling, SFC betaler morgenmaden og rundvisningen, mens entreen til museet bliver for egen regning, også frokosten, 3 stk. smørrebrød. For nu at gøre det nemt for den hårdtarbejdende bestyrelse, bedes I selv tage drikkevarer med til frokosten!

 

 Dagsorden for GF i Satcom Friends Club 2020 

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Formandens beretning
  4. Kassereren fremlægger regnskab og budget
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af suppleant
  8. Valg af revisor
  9. Valg af revisor suppleant
  10. Eventuelt