Ole Bom har i sine gemmer fundet en artikel om SFO Munklinde og den fire første formænd (se her)